Εγκαταστάσεις

Η εταιρία ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.ΔΕΡΟΥΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. βρίσκεται σε ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 1500 τ.μ. στην περιοχή Μαρμαρά Βαρυπέτρου Χανίων  μόλις 6 χιλ. από την πόλη των Χανίων.

Κατασκευή Ιστοσελίδας και Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας από την
G-Squared (GxG) Recommended by the Chania Business and Tourist Guide